Sopimus

Sopimus

Sisällysluettelo

Asiakkaan kanssa tehtävä sopimus, jonka Digiagentti Oy ja asiakas allekirjoittavat. PDF-dokumentti allekirjoitetaan sähköisesti. Riittää, että asiakas vastaa sähköpostiin.

Sopimus on PDF-dokumentti

Sopimus on PDF-dokumentti, jonka Digiagentti Oy ja asiakas allekirjoittavat. PDF-dokumentti allekirjoitetaan sähköisesti. Riittää, että asiakas vastaa sähköpostiin. Sopimus voi sisältää projektivaiheen, ylläpitovaiheen ja tuntityövaiheen. Sopimus sisältää seuraavat asiat:

 • Sopimuksen osapuolet
 • Sopimuksen kohde ja tausta
 • Asiakkaan työtehtävät
 • Toimittajan työtehtävät
 • Sopimusvaiheet
 • Hinnat
 • Laskutus
 • Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen
 • Asiakkaan velvollisuudet
 • Toimittajan velvollisuudet
 • Virheet
 • Salassapitovelvollisuudet
 • Riitaisuudet
 • Sopimuskappaleet
 • Allekirjoitukset

Sopimuksen etusivu

LUOTTAMUKSELLINEN

PROJEKTI + YLLÄPITO + TUNTITYÖ

SOPIMUS

Osapuolet ovat sopineet, että Toimittaja tuottaa palveluna Asiakkaalle ensin projektin, jonka jälkeen siirrytään automaattisesti ylläpitovaiheeseen ja tuntityövaiheeseen. Tämä sopimus korvaa kaikki aiemmat Toimittajan ja Asiakkaan väliset sopimukset.

Sopimuksen osapuolet

Toimittaja

 • Digiagentti Oy
 • Y-tunnus 2941983-3
 • Saunalahdenkatu 18 A 15, 02330 Espoo
 • Myöhemmin ”Toimittaja”

Asiakas

 • Asiakas yrityksen nimi
 • Asiakkaan Y-tunnus
 • Asiakkaan osoite
 • Myöhemmin ”Asiakas”

Sopimuksen kohde ja tausta

Verkko-omaisuudet

 • Asiakkaan verkkosivuston URL-osoite
 • Asiakkaan Facebook sivun URL-osoite
 • Asiakkaan Instagram sivun URL-osoite

Toimittaja tarjoaa asiakkaalle

 • Toimittaja tarjoaa palveluja Asiakkaalle projektina (projektihinta), jonka jälkeen palveluja tarjotaan ylläpitona (ylläpitohinnat) ja tuntityönä (tuntihinnat).

Osapuolet hyväksyvät seuraavat palveluehdot

Lisenssit maksullisiin työkaluihin

 • Projektivaiheessa Toimittajan omistamat maksulliset lisenssit (WordPress maksullisiin teemoihin ja lisäosiin) sisältyvät projektihintaan.
 • Ylläpitovaiheessa ja tuntityövaiheessa Toimittajan omistamat maksulliset lisenssit (WordPress maksullisiin teemoihin ja lisäosiin) laskutetaan Asiakkaalta tai Asiakas ostaa omat lisenssit.
 • Sopimuksen päättymisen jälkeen Toimittajalla on oikeus poistaa omistamiensa maksullisten lisenssien avaimet verkkosivustolta. Asiakas on velvollinen ostamaan omat lisenssit.

Sopimusrajoitukset

 • Tämä sopimus ei rajoita Toimittajaa tekemästä sopimuksia muiden Asiakkaiden kanssa.

Asiakkaan työtehtävät

Verkko-omaisuudet

 • Asiakas ostaa verkkotunnukset eli domainit.
 • Asiakas ostaa webhotellit.
 • Asiakas avaa sosiaalisen median kanavat.
 • Asiakas ostaa ja/tai avaa muut verkko-omaisuudet.

Käyttäjätunnukset, käyttöoikeudet ja muut luvat

 • Asiakas merkitsee Toimittajan luotettavaksi yhteyshenkilöksi Hosting-palvelu yrityksen asiakastiliin, että Toimittaja voi käydä keskustelua Hosting-palvelu yrityksen kanssa teknisistä asioista ja ongelmista.
 • Asiakas lähettää Toimittajalle sähköpostilla Webhotellin käyttäjätunnukset, salasanat, linkit ja muut tiedot, jotka Asiakas saa Hosting-palvelu yritykseltä.
 • Asiakas lähettää Toimittajalle sähköpostilla WordPress käyttäjätunnukset, salasanat, linkit ja muut tiedot.
 • Asiakas antaa ”Ylläpitäjän”-käyttöoikeudet Toimittajalle niihin sosiaalisen median kanaviin, jotka kuuluvat tässä sopimuksessa määriteltyjen työtehtävien piiriin, että Toimittaja voi tehdä työt ilman esteitä.
 • Asiakas antaa ”Ylläpitäjän”-käyttöoikeudet Toimittajalle niihin digitaalisen mainonnan tileihin, jotka kuuluvat tässä sopimuksessa määriteltyjen työtehtävien piiriin, että Toimittaja voi tehdä työt ilman esteitä.

Tekstit

 • Asiakas lähettää Toimittajalle sähköpostilla kaikki tekstit (suomeksi, englanniksi ja muilla tarvittavilla kielillä), jotka Asiakas haluaa mukaan tehtävään työhön. Jos Asiakas ei lähetä tekstejä Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus tehdä teksti-osuudet kuten itse parhaaksi katsoo (esimerkiksi ”Lorem Ipsum”-tekstejä hyväksi käyttäen).

Kuvat

 • Asiakas lähettää Toimittajalle (sähköpostilla tai virtuaalisia kuvakansioita hyödyntäen) kaikki kuvat, jotka Asiakas haluaa mukaan tehtävään työhön. Jos Asiakas ei lähetä kuvia Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus tehdä kuva-osuudet kuten itse parhaaksi katsoo (esimerkiksi ”Kuvapankki”-kuvia hyväksi käyttäen).
 • Asiakkaan lähettämien kuvien tulee olla niin tarkkoja ja laadukkaita kuin mahdollista. Kuvien tulee olla niin sanotusti ”Alkuperäisiä” eli mahdollisimman isoja pikseli kooltaan (leveys ja korkeus) sekä raskaita Mega Byte kooltaan. Kuvien tulisi olla jpg tai png formaatissa.

Videot

 • Asiakas lähettää Toimittajalle (sähköpostilla tai virtuaalisia videokansioita hyödyntäen) kaikki videot, jotka Asiakas haluaa mukaan tehtävään työhön. Jos Asiakas ei lähetä videoita Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus tehdä video-osuudet kuten itse parhaaksi katsoo (esimerkiksi ”Videopankki”-videoita hyväksi käyttäen).
 • Jos video halutaan upottaa verkkosivustolle ”natiivisti”, videon tulee olla kestoltaan mahdollisimman lyhyt.
 • Kestoltaan pitkät videot ladataan videopalveluihin (YouTube, Vimeo) ja linkitetään verkkosivustolle. Asiakas on vastuussa videopalveluiden käyttäjätilien avaamisesta ja laskujen maksusta.

Dokumentit, tiedostot ja muut liitteet

 • Asiakas lähettää Toimittajalle (sähköpostilla tai virtuaalisia tiedostokansioita hyödyntäen) kaikki dokumentit, tiedostot ja muut liitteet, jotka Asiakas haluaa mukaan tehtävään työhön. Jos Asiakas ei lähetä näitä tietoja Toimittajalle, Toimittajalla on oikeus tehdä nämä osuudet kuten itse parhaaksi katsoo (esimerkiksi ”Tyhjä PDF”-dokumenttia hyväksi käyttäen).

Toimittajan työtehtävät

 • Määritellään sopimuksessa

Vaiheet ja aikataulu

Projektivaihe

 • Projektivaihe alkaa, kun sopimus tulee voimaan.
 • Asiakkaan tulee lähettää kaikki sisällöt ja muut tiedot Toimittajalle viimeistään xx.xx.2022 mennessä.
 • Projektivaihe päättyy xx.xx.2022.
 • Projektivaihe sisältää ilmaisen WordPress verkkosivuston teknisen ylläpidon.
 • Projektivaihe ei sisällä Asiakkaan koulutusta.
 • Projektivaiheen työt, jotka jäävät tekemättä projektivaiheessa Asiakkaasta johtuvista syistä, Toimittaja tekee nämä työt loppuun tuntityövaiheessa ja Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen näistä töistä tuntihintojen mukaiset korvaukset, jotka Asiakas on velvollinen maksamaan koko projektihinnan lisäksi.
 • Projektivaiheen työt, jotka jäävät tekemättä projektivaiheessa Toimittajasta johtuvista syistä, Toimittaja on velvollinen tekemään loppuun kohtuullisessa ajassa ja Asiakas on velvollinen maksamaan koko projektihinnan.

Ylläpitovaihe

 • Ylläpitovaihe alkaa automaattisesti, kun projektivaihe päättyy.
 • Ylläpitovaihe sisältää pakollisen WordPress verkkosivuston teknisen ylläpidon, joka laskutetaan kuukausittain.
 • Ylläpitovaihe päättyy, kun sopimus päättyy tai kun sopimus irtisanotaan.

Tuntityövaihe

 • Tuntityövaihe alkaa automaattisesti, kun projektivaihe päättyy.
 • Tuntityövaihe voi sisältää niitä työtehtäviä, jotka on mainittu tässä sopimuksessa. Tehdyt työt laskutetaan kuukausittain.
 • Tuntityövaihe päättyy, kun sopimus päättyy tai kun sopimus irtisanotaan.

Hinnat

Projektihinnat (Projektivaihe)

 • Projektihinta = xxxx € + 24% arvonlisävero = xxxx €.

Ylläpitohinnat (Ylläpitovaihe)

 • WordPress verkkosivuston tekninen ylläpito = 50,00 – 70,00 € + 24% arvonlisävero = 62,00 – 86,80 € kuukaudessa.
 • Teknisen ylläpidon kokonaishinta voi olla perushintaa korkeampi, koska lopulliseen hintaan vaikuttaa kuinka monta maksullista WordPress lisäosaa on kytketty Asiakkaan verkkosivustolle.

Tuntityöhinnat (Tuntityövaihe)

 • Sisältö päivitykset = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.
 • Verkkosivuston kehittäminen = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.
 • Verkkokaupan kehittäminen = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.
 • Hakukoneoptimointi = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.
 • Analytiikka = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.
 • Koulutus = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.
 • Palaverit = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.
 • Muut tuntityöt = 50 € + 24% arvonlisävero = 62 € tunnissa.

Laskutus

Laskutus projektivaiheessa

 • Määritellään sopimuksessa

Laskutus ylläpitovaiheessa

 • Laskutus tapahtuu jokaisen kuukauden viimeinen päivä ja maksuaikaa on 14 päivää.
 • Jos Asiakas ei maksa laskuja maksupäiviin eli eräpäiviin mennessä, Toimittajalla on oikeus keskeyttää kaikki työt. Tämä töiden keskeytys ei tarkoita sopimuksen irtisanomista. Kun Asiakas on maksanut kaikki laskut, Toimittaja on velvollinen jatkamaan työntekoa oman aikataulunsa mukaan.

Laskutus tuntityövaiheessa

 • Laskutus tapahtuu jokaisen kuukauden viimeinen päivä ja maksuaikaa on 14 päivää.
 • Jos Asiakas ei maksa laskuja maksupäiviin eli eräpäiviin mennessä, Toimittajalla on oikeus keskeyttää kaikki työt. Tämä töiden keskeytys ei tarkoita sopimuksen irtisanomista. Kun Asiakas on maksanut kaikki laskut, Toimittaja on velvollinen jatkamaan työntekoa oman aikataulunsa mukaan.

Sopimuksen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen

Sopimuksen voimassaolo

 • Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi.
 • Sopimus päättyy, kun toinen osapuolista irtisanoo sopimuksen sähköposti-ilmoituksella.

Sopimuksen muuttaminen

 • Kaikki muutokset tai lisäykset sopimukseen tehdään kirjallisesti ja ne hyväksytään molempien osapuolien allekirjoituksin.

Sopimuksen irtisanominen

 • Sopimus on kummankin osapuolen irtisanottavissa.
 • Sopimuksen irtisanominen tapahtuu sähköposti-ilmoituksella molemmin puolin yhden (1) viikon irtisanomisajalla.

Asiakkaan velvollisuudet

Tietojärjestelmät

 • Asiakkaan tulee mahdollistaa Toimittajan pääsy Asiakkaan webhotelliin ja WordPress verkkosivustoon sopimuksessa määriteltyjen työtehtävien suorittamiseksi.
 • Asiakkaan tulee mahdollistaa Toimittajan pääsy Asiakkaan muihin tietojärjestelmiin (sosiaalisen median tilit, mainostilit, jne) ja tarvittaviin tiedostoihin sopimuksessa määriteltyjen työtehtävien suorittamiseksi.
 • Jos Asiakas ei myönnä käyttöoikeuksia Toimittajalle yllä mainittuihin tietojärjestelmiin, Toimittajalla on oikeus keskeyttää kaikki työt. Tämä töiden keskeytys ei tarkoita sopimuksen irtisanomista.

Sisällöt ja materiaalit

 • Asiakkaan tulee lähettää Toimittajalle kaikki tarvittavat sisällöt (tekstit, kuvat, videot ja muut materiaalit) kohtuullisessa ajassa, että Toimittaja voi tehdä sopimuksessa määritellyt työtehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja lyhyessä ajassa.
 • Jos Asiakas ei lähetä Toimittajalle yllä mainittuja sisältöjä ja materiaaleja, Toimittajalla on oikeus keskeyttää kaikki työt. Tämä töiden keskeytys ei tarkoita sopimuksen irtisanomista.

Viestintä

 • Asiakkaan velvollisuus on kommunikoida sähköpostilla, että asioista jää kirjallinen dokumentti Toimittajalle.
 • Asiakkaan tulee toiminnassaan ylläpitää Toimittajan hyvää mainetta.
 • Asiakkaalla on lupa kommunikoida positiivisesti Toimittajasta muille potentiaalisille asiakkaille.

Toimittajan velvollisuudet

Työn laatu

 • Toimittajan tulee tehdä työnsä huolellisesti ja ammattimaisesti.

Toimittaja ei ota vastuuta

 • Toimittaja ei ota vastuuta asioista, jotka johtuvat kolmansista osapuolista ja kuuluvat kolmansien osapuolien vastuulle. Tällaisia asioita ovat: viat, virheet, ongelmat ja haasteet, jotka johtuvat kolmansista osapuolista. Näitä ovat esimerkiksi:
 • Webhotellit
 • WordPress julkaisujärjestelmä ja sen päivitykset
 • WordPress teemat ja niiden päivitykset
 • WordPress lisäosat ja niiden päivitykset
 • WooCommerce julkaisujärjestelmä ja sen päivitykset
 • WooCommerce lisäosat ja niiden päivitykset
 • Muut verkkoalustat
 • Sosiaalisen median kanavat ja algoritmit
 • Kaikenlaiset muut IT-työkalut ja IT-resurssit.

Viestintä

 • Toimittajan velvollisuus on kommunikoida sähköpostilla, että asioista jää kirjallinen dokumentti Asiakkaalle.
 • Toimittajan tulee toiminnassaan ylläpitää Asiakkaan hyvää mainetta.

Virheet

Virheiden havaitseminen

 • Virhe tarkoittaa sitä, että tuote tai palvelu ei täytä sovittuja vaatimuksia tai määrityksiä tai ettei se toimi niiden mukaisesti taikka vastaa dokumentaatiota tai sitä, mitä sopimuksessa muuten on sovittu.
 • Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle virheestä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi tullut havaita.

Virheiden korjaaminen

 • Toimittajan tulee korjata virheet kohtuullisessa ajassa.

Salassapitovelvollisuudet

Toimittajan salassapitovelvollisuus

 • Toimittaja ei sopimussuhteen kestäessä saa käyttää hyväkseen liike- tai ammattisalaisuuksia, jotka Asiakas on hänelle uskonut. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Asiakkaan salassapitovelvollisuus

 • Asiakas ei sopimussuhteen kestäessä saa käyttää hyväkseen liike- tai ammattisalaisuuksia, jotka Toimittaja on hänelle uskonut. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Riitaisuudet

 • Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet selvitetään sovittelemalla ja mikäli sovintoa ei saavuteta niin Helsingin käräjäoikeudessa.

Sopimuskappaleet

 • Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena kummallekin osapuolelle.

Espoossa xx.xx.2023

Juha Savilaakso

Toimitusjohtaja

Digiagentti Oy

TOIMITTAJA

86 / 100

Liity Digiagentin sähköpostilistalle

Voit poistua listalta koska tahansa.