Search
Close this search box.
Palvelu

Verkkosivut

Verkkosivut palvelevat yrityksesi nykyisiä ja tulevia asiakkaita vuorokauden jokaisena hetkenä. Verkkosivut kannattaa tehdä sinun tarpeiden, toiveiden ja yritysilmeen mukaan dynaamisella ja joustavalla WordPress alustalla.

Sisällysluettelo

Verkkosivut on yrityksen voimavara

Verkkosivut yritykselle palvelu tähtää myyntiä lisääviin verkkosivuihin, jotka ovat yrityksen tärkein voimavara. WordPress verkkosivut ovat varma valinta kaiken kokoisille yrityksille, jotka haluavat rakentaa verkkosivuista myyntikoneen. Liiketoiminnan kannalta tehokas verkkosivusto houkuttelee uusia kävijöitä, herättää positiivista huomiota, kannustaa seuraamaan ja osallistumaan sekä auttaa muuttamaan kävijät maksaviksi asiakkaiksi.

Laadukkaat verkkosivut

Laadukkaat verkkosivut sisältävät kaikki tarvittavat toiminnallisuudet ja sisällöt uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten asiakkaiden hyvään palveluun. Verkkosivuston jatkuva kehittäminen ja sisältöjen päivittäminen auttavat yritystä menestymään kovassa kilpailussa. Laadukkaalla verkkosivustolla on sisältöjä kaikissa formaateissa eli tekstinä, kuvina, videoina ja dokumentteina. Laadukkaat verkkosivut sisältävät seuraavia asioita. Verkkosivuston toiminnallisuudet ohjaavat kävijää liiketoiminnan kannalta oikeisiin toimenpiteisiin. Verkkosivuston sisällöt herättävät positiivisen mielenkiinnon ja saavat kävijän tutustumaan yritykseen lisää. Sisällöt vakuuttavat kävijän siitä, että yritys osaa asiansa ja on erittäin potentiaalinen yhteistyökumppani. Yhteydenottotavat ja yhteystiedot helpottavat kävijää ottamaan yhteyttä yritykseen.

Verkkosivujen tavoitteet

Mitä tavoitteita verkkosivustolla halutaan saavuttaa? Verkkosivustolla on useita tavoitteita, jotka kaikki tukevat yrityksen liiketoimintaa.

Yhteydenotto

Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan ottamaan yhteyttä yritykseen yhteydenottolomakkeen avulla.

Ajanvaraus

Verkkosivuston tavoite voi olla, että asiakas varaa kalenterista ajan jatkokeskustelua varten.

Sähköpostilista

Hyvä verkkosivusto saa potentiaalisen asiakkaan tulemaan mukaan yrityksen sähköpostilistalle, koska hän tietää, että tarjolla on vinkkejä, neuvoja ja muuta lisäarvoa asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Sosiaalinen media

Verkkosivusto kommunikoi selkeästi yrityksen sosiaalisen median kanavat. Tämä auttaa sitouttamaan verkkosivustolla vierailijat myös yrityksen sosiaalisen median seuraajiksi.

Haku

Verkkosivuston sisäinen haku toiminnallisuus auttaa vierailijoita löytämään nopeasti sitä sisältöä jota he ovat tulleet sivustolle etsimään. Sivukartta sivu on loistava tapa esitellä kaikki verkkosivuston sisältö yhdellä sivulla ja auttaa kävijää löytämään mielenkiintoista sisältöä nopeasti.

Verkkosivujen hyödyt

Verkkosivujen pitää toimia aina oikein. Hyvin toimivat verkkosivut pitävät huolen sinun yrityksen imagosta ja brändistä. Hyvät verkkosivut sisältävät kaiken tarvittavan.

Strategia

Hyvät verkkosivut palvelevat yrityksen strategiaa ja mahdollistavat menestymisen myös tulevaisuudessa.

Näkyvyys

Oikein rakennettuna verkkosivut tuovat sinulle lisää näkyvyyttä, asiakkaita ja myyntiä. Verkkosivut toimivat myyntikoneena, joka toimii vuorokauden jokaisena hetkenä.

Joustavuus

WordPress on alustana joustava ja asiakkaan tarpeisiin mukautuva julkaisujärjestelmä. Elementor Pro sivunrakentajalla voidaan toteuttaa visuaalisesti ja toiminnallisesti riittäviä kokonaisuuksia, että yrityksen digimarkkinoinnin tavoitteet voidaan saavuttaa.

Responsiivisuus

Hyvät WordPress verkkosivut ovat responsiiviset ja mukautuvat saumattomasti niin isolle tietokoneen näytölle kuin tabletille ja erityisesti mobiilissa kännykän näytölle.

Mobiili

Kaikki yritykset tarvitsevat nykyään mobiilit verkkosivut, joita voi käyttää missä ja milloin vain. Asiakkaita pitää pystyä palvelemaan jatkuvasti.

Hakukoneoptimointi

Verkkosivut hakukoneoptimoidaan, jotta ne löytyvät helposti Googlesta ja yritys saa ilmaista näkyvyyttä ja kävijöitä verkkosivuille. Kävijät muunnetaan maksaviksi asiakkaiksi prosessin seuraavissa vaiheissa.

Analytiikka

Google Analytiikan avulla hoidetaan verkkosivuston seuranta, analysointi ja raportointi. Analytiikan avulla tiedetään kaikki tarvittava, että verkkosivuista voidaan rakentaa myyntikone, joka auttaa sinua myös liiketoiminnan kehityksessä.

Verkkosivujen sisällöt

Verkkosivujen laadukas sisältö eli tekstit, kuvat ja videot auttavat asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa ja luottamuksen syntymisessä. WordPress + Elementor Pro yhdistelmällä saadaan sisällöistä täysi hyöty irti. Minkälaista sisältöä verkkosivuille pitää tuottaa? Ketkä kuuluvat yrityksesi kohdeyleisöön? Minkälaisista sisällöistä he ovat kiinnostuneet? Millä hakusanoilla / hakulausekkeilla he etsivät sisältöä Googlesta tai verkkosivuston sisäisellä haku-toiminnolla? Kuinka moni internetin käyttäjä käyttää juuri näitä avainsanoja?

Ajantasalla

Verkkosivuille kannattaa kirjoittaa sisältöä, joka on aina ajantasalla eli ”ever green” sisältöä. Yritysblogiin tulee kirjoittaa sisältöä, joka auttaa asiakasta ja vie häntä eteenpäin ostopolulla. Sisältöjen tulee viestiä yrityksen toimintatavoista ja arvoista. Tarjotaan kävijöille merkityksellistä ja yksilöllistä sisältöä, jota kävijät todennäköisesti myös jakavat spontaanisti sosiaalisessa mediassa.

Avainsanat

Sopivien avainsanojen valinta on tärkeää hakukoneoptimoinnin onnistumisen kannalta. Katsotaan kuinka monta hakukyselyä näillä avainsanoilla tehdään. Tutkitaan kuinka paljon kilpailua näihin avainsanoihin liittyy. Verkkosivuille tulee kirjoittaa paljon teksti sisältöä jo pelkästään Googlen hakukoneoptimointia varten.

Linkit

Luodaan myös hyperlinkkejä tärkeinä pidetyille muille verkkosivustoille. Verkkosivujen sisältöjen tulee antaa kävijöille sitä tietoa, jota käyttäjät ovat tulleet hakemaan.

Sisältö päivitykset

Sisältö päivitykset pitävät WordPress verkkosivuston, WooCommerce verkkokaupan ja sosiaalisen median kanavat ajantasalla ja sisällöt laadukkaina. Verkkosivuston sisältöjen päivitykset, että sinulle jää aikaa tehdä omaa liiketoimintaa. Verkkosivuston tekstit päivitetään sitä mukaan kun asiakas toimittaa tekstit. Tekstit käydään läpi, että ne täyttävät hakukoneoptimoinnin vaatimukset. Hakusanojen tulee esiintyä tekstissä riittävän usein. Verkkosivuston kuvat editoidaan ja optimoidaan, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla verkkosivustolla. Verkkosivuston videot editoidaan ja optimoidaan, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla verkkosivustolla. Verkkosivuston dokumentit optimoidaan, että ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla verkkosivustolla.

Verkkosivujen toteutus vaiheittain

Kun tehdään verkkosivut yritykselle sinun toiveet ja tarpeet huomioidaan prosessin kaikissa vaiheissa.

Nykytilanne

Katsotaan nykytilanne ja käydään keskustelu sinun toiveista, tarpeista ja tavoitteista.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheessa hahmotellaan verkkosivuston rakenne, valikot, fonttien tyylit ja koot sekä katsotaan valittavat värit. Tarvittavat sisällöt pyritään sopimaan mahdollisimman tarkasti.

Sivuston runko

Verkkosivujen toteutuksessa rakennetaan kaikkien sivujen sisältämät osiot ja moduulit sekä tehdään tarvittavat linkitykset. Toteutus voidaan tehdä kerralla julkaisuna tai sisältöä voidaan julkaista myös osissa, jos asiakas toimittaa sisältöä vaiheittain.

Sisällöt kuntoon

Tarvittavat sisällöt lisätään sivustolle. Sisällöt voidaan lisätä sivustolle sitä mukaan, kun niitä valmistuu. Sisältövastuut sovitaan yhdessä.

Julkaisu valmiina

Verkkosivut julkaistaan, kun ne ovat valmiit. Tätä ennen sivustolle pääsy estetään WordPress lisäosan avulla. Vain käyttöoikeudet omaava henkilö pääsee näkemään keskeneräisen sivuston ja voi antaa palautetta.

Verkkosivusto projektin jälkeen

Kun verkkosivut on valmiit, alkaa ylläpito vaihe.

Ylläpito kuukausittain

Verkkosivut vaativat jatkuvaa ylläpitoa, että ne toimivat oikein ja turvallisesti. Ylläpidolla varmistetaan, että verkkosivuston viimeisin alustaversio on käytössä, teema ja lisäosat ovat ajan tasalla. Varmuuskopioinnista huolehditaan riittävän usein.

Verkkosivuston kehitys jatkossa

Kaikki verkkosivut vaativat jatkokehitystä, että liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata myös digitaalisen markkinoinnin keinoin. Verkkosivuston alustaan, teemaan ja lisäosiin tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jotka pitää pystyä ottamaan hyötykäyttöön, että pysytään kehityksen kärjessä ja maksimoidaan taloudellinen lisäarvo yritykselle.

Usein kysytyt kysymykset

  • Mitä verkkosivut maksavat?

    Verkkosivujen hintaan vaikuttaa se kuinka paljon työtä tehdään. Työn määrään vaikuttaa se kuinka isot ja monimutkaiset verkkosivut rakennetaan. Katso WordPress verkkosivujen hinnat Digiagentin hinnastosta ja verkkokaupasta.

85 / 100

Piditkö sisällöstä?

Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Etsitkö hyvää yhteistyökumppania?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Ota yhteyttä

Pyrin vastaamaan sinulle vuorokauden kuluessa
Juha Savilaakso

Juha Savilaakso

DI, KTM, Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Juha Savilaakso on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Juhalla on myös jatko-opinnot Aalto yliopiston koulutusohjelmista Financial Executive ja Liiketoiminta 360 sekä yrittäjän ammattitutkinto Careeriasta. Nyt hän auttaa yrittäjiä ja yrityksiä menestymään digitaalisen markkinoinnin avulla.