Search
Close this search box.
Palvelu

Digimarkkinointi koulutus

Digimarkkinointi koulutus on asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity digimarkkinoinnin koulutus luokkahuoneessa tai virtuaalisesti.

Sisällysluettelo

Digimarkkinointi koulutus

Digimarkkinointi koulutus asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitynä luokkahuoneessa tai verkossa virtuaalisesti. Tässä on ehdotus digimarkkinoinnin koulutuspäivän sisällysluetteloksi, joka on suunniteltu niin, että sen jälkeen opiskelijat ymmärtävät digimarkkinoinnin kokonaisuuden ja osaavat hyödyntää eri digitaalisen markkinoinnin työkaluja omien yritystensä edistämiseen.

Luokkahuoneessa

Digimarkkinointi koulutus voidaan järjestää asiakkaan järjestämässä luokkahuoneessa. Koulutuspäivän kesto 8-10 tuntia riippuen asiakkaan tarpeista ja agendasta.

Verkossa virtuaalisesti

Digimarkkinointi koulutus voidaan järjestää verkossa virtuaalisesti. Koulutuksen kesto asiakkaan tarpeiden mukaan.

Johdatus digimarkkinointiin

Alustetaan koulutus esittelemällä digimarkkinoinnin perusteet, sen merkitys nykypäivän liiketoiminnassa, ja miten se on muuttunut ajan myötä. Käydään läpi eri digimarkkinoinnin kanavia ja niiden roolia yrityksen markkinointistrategiassa.

Verkkosivujen optimointi ja sisällöntuotanto

Opitaan, kuinka verkkosivustoa optimoidaan hakukoneita varten (SEO) ja miten luodaan laadukasta sisältöä, joka houkuttelee ja pitää yleisön kiinnostuneena. Käsitellään avainsanojen tutkimusta, sisällön suunnittelua ja käytännön vinkkejä sivuston tekniseen optimointiin.

Hakukonemainonta

Tutustutaan hakukonemainonnan periaatteisiin, mukaan lukien Google Ads -kampanjoiden suunnittelu ja toteutus. Käydään läpi, miten budjetoida tehokkaasti ja miten seurata ja optimoida kampanjoiden suorituskykyä.

Sosiaalisen median markkinointi

Syvennytään eri sosiaalisen median alustoihin (kuten Facebook, Instagram, LinkedIn) ja niiden hyödyntämiseen yrityksen markkinoinnissa. Opitaan, miten luoda tehokkaita kampanjoita, jotka lisäävät sitoutumista ja bränditietoisuutta.

Sähköpostimarkkinointi

Käsitellään sähköpostimarkkinoinnin perusteita, listan rakentamista, viestien personointia ja automaatiota. Opitaan, miten luodaan tehokkaita sähköpostikampanjoita, jotka edistävät asiakassuhteita ja myyntiä.

Mainonnan analytiikka ja tulosten mittaaminen

Tutustutaan eri analytiikkatyökaluihin (kuten Google Analytics) ja opitaan, miten mitata ja analysoida digimarkkinoinnin toimenpiteiden tehokkuutta. Keskitytään KPI:hin (Key Performance Indicators), raportointiin ja datan hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Digitaalisen markkinoinnin strategian kehittäminen

Opastetaan, miten kehitetään kattava digitaalisen markkinoinnin strategia, joka yhdistää eri kanavat ja toimenpiteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Käsitellään tavoitteiden asettamista, kohderyhmien määrittelyä, budjetointia ja suunnitelman toteuttamista.

Case-esimerkit

Esitellään menestyksekkäitä case-esimerkkejä ja toteutetaan workshop, jossa opiskelijat voivat soveltaa oppimaansa käytäntöön. Tämä osio auttaa ymmärtämään teorian ja käytännön yhdistämistä sekä antaa mahdollisuuden kysyä kysymyksiä ja saada henkilökohtaista ohjausta.

Kysymykset ja vastaukset

Koulutuspäivän päätteeksi varataan aikaa kysymyksille ja vastauksille, jotta opiskelijat voivat syventää ymmärrystään ja selventää mahdollisia epäselvyyksiä.

Yhteenveto

Digimarkkinointi koulutus päivän tavoitteena on varustaa opiskelijat tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla, jotta he voivat itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tehokkaita digimarkkinointikampanjoita, jotka tukevat heidän yritystensä tavoitteita.

83 / 100

Piditkö sisällöstä?

Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Etsitkö hyvää yhteistyökumppania?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Ota yhteyttä

Pyrin vastaamaan sinulle vuorokauden kuluessa
Juha Savilaakso

Juha Savilaakso

DI, KTM, Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Juha Savilaakso on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Juhalla on myös jatko-opinnot Aalto yliopiston koulutusohjelmista Financial Executive ja Liiketoiminta 360 sekä yrittäjän ammattitutkinto Careeriasta. Nyt hän auttaa yrittäjiä ja yrityksiä menestymään digitaalisen markkinoinnin avulla.