Search
Close this search box.
Palvelu

Digimarkkinointi

Digimarkkinointi on internetin ja digitaalisten kanavien käyttöä tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mikä mahdollistaa laajan yleisön tavoittamisen. Digimarkkinointi mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan, tulosten mittauksen sekä mahdollisuuden sitouttaa asiakkaita. Digimarkkinointi tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen viestintään ja asiakassuhteiden syventämiseen.

Sisällysluettelo

Digimarkkinointi

Digimarkkinointi eli digitaalinen markkinointi auttaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnissä internetin ja sosiaalisen median kautta. Digimarkkinointi mahdollistaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden hyötyjen ja merkitysten kommunikoinnin asiakkaille monikanavaisesti ja tehokkaasti.

Digimarkkinoinnin suunnittelu

Digimarkkinoinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat.

 • TAVOITTEET
 • KOHDERYHMÄT, OSTAJAPERSOONAT
 • KANAVAT
 • RESURSSIT, AJANKÄYTTÖ, BUDJETTI
 • SISÄLLÖT (Teemat ja Sisältötyypit)
 • TOTEUTUS (Vaiheet)
 • MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI
 • KEHITYS

Digimarkkinoinnin tavoitteet

Digimarkkinoinnin tavoitteiksi voidaan määritellä seuraavat asiat.

 • SELL (Myynnin lisääminen) – asiakkaan ostoprosessiin vaikuttaminen, myynnin tukimateriaalit digitaaliseen muotoon, houkutellaan asiakkaat kivijalkamyymälään.
 • SERVE (Asiakkaiden palveleminen) – lisäarvo, asiakaskokemus, sisällöt, FAQ, chat.
 • SPEAK (Asiakasdialogin rakentaminen) – kanavat, asiakkaan tarpeet ja ongelmat, asiakkaan kuuntelu, vuorovaikutteisuus.
 • SAVE (Kustannustehokkuuden parantaminen) – perinteisen markkinoinnin digitointi, itsepalvelukanavat, tavoite lisätä myyntiä.
 • SIZZLE (Brändin rakentaminen) – SoMe, vaikuttajat, viraali, asiakkaiden ideat.

Tavoitteet SMART-kriteerien avulla

 • SPECIFIC (Tarkasti määritelty) – asiakaspoistuman vähentäminen, asiakkaan elinkaariarvon ja asiakastyytyväisyyden lisääminen.
 • MEASURABLE (Mitattava) – toteutuminen pitää todentaa, bränditavoitteena verkkosivusto vierailijoiden kasvu (maksettu mainonta ja orgaaninen liikenne).
 • ASSIGNABLE (Vastuutettu) – vastuunjako, roolitus, liidien tuottaminen / liidien kääntäminen kaupaksi.
 • REALISTIC (Saavutettavissa oleva) – digimarkkinoinnin keinoin, liiketoiminnan realiteetit, resurssit, aikataulu, budjetti.
 • TIME-RELATED (Aikaan sidottu) – viikko, kuukausi, vuosi, 5 vuotta.

Digimarkkinoinnin automaatio

Digimarkkinoinnin automaatio säästää työaikaa ja helpottaa yrityksen prosesseja ja rutiineja.

Luodaan digimarkkinointisuunnitelma

Kun luodaan koko vuoden digimarkkinointisuunnitelma, niin siinä määritellään seuraavat asiat.

 • TAVOITTEET: Mitkä ovat sinun tavoitteet 2022?
 • KOHDERYHMÄT: Määrittele kohderyhmät ja ostajapersoonat 2-4 kpl.
 • ASIAKASLUPAUS: Miksi asiakas valitsee sinun yrityksen? Arvolupaus?
 • KILPAILIJAT: Määritä 2-5 kilpailijaa ja seuraa heidän toimintaa (verkkosivut, SoMe)
 • KANAVAT: Missä kanavissa teet markkinointia? Ketä tavoitat? Kuinka usein teet?
 • VUOSIKELLO: Teemat eri aikoina ja minkälaista sisältöä tehdään?
 • MITTARIT: Mitä asioita mittaat? Kuinka usein seuraat? Mitä muutoksia teet?

Digimarkkinoinnin toteutus

Monikanavainen markkinointi muutetaan mitattavaksi kokonaisuudeksi, joka ohjaa
edelleen toimintaan, asiakaskeskeisyyteen, data-ohjatuksi, yksinkertaistaa johtamista.

 • LUODAAN TIETOISUUS brändistä, tuotteista, palveluista. Ohjataan verkkosisältöihin.
 • LUODAAN VUOROVAIKUTUS ja liidejä.
 • KONVERTOIDAAN eli saavutetaan tavoitteita. Mikro- ja makrokonversiot.
 • SITOUTETAAN uutiskirjeillä ja SoMella.
 • MITATAAN relevantit asiat toteutuksen kaikissa vaiheissa.

Ongelmat digimarkkinoinnin toteutuksessa

 • Asiakas poistuu sivustolta nopeasti tai jos viettää aikaa sivustolla, ei muutu liidiksi.
 • Sivusto ei toimi oikein teknisesti tai käytännössä.
 • Sisältö on huonoa tai ei yhtenäinen mainonnan kanssa.
 • Sisällöt eivät luo yhtenäistä ostopolkua asiakkaalle.
 • Liidejä ei hankita tarpeeksi aktiivisesti ja monipuolisesti (verkkosivusto, Google, SoMe-kanavat).
 • Asiakasta ei palauteta sivustolle uudelleenmarkkinoinnilla.
 • Sivustolle ohjattu liikenne on vääränlaista eli ei vastaa ostajapersoonia ja unelma-asiakkaita.
 • Liidit eivät muutu kaupaksi.

Mittarit digimarkkinoinnin toteutuksessa

 • TIETOISUUS: verkkosivusto vierailujen määrä, Googlen hakutuloksissa nouseminen, sosiaalisen median tavoittavuus, klikkauksen hinta, 1000 näyttökerran hinta.
 • VUOROVAIKUTUS: sivustolla vietetty aika, kävijöiden välitön poistumis%, kuinka pitkälle sivuja selataan, vierailtu sivumäärä, uutiskirjeiden tilausmäärä, ladattujen oppaiden määrä, liidin hinta, SoMe-julkaisuihin sitoutuminen (tykkää, kommentoi, jakaa edelleen).
 • KONVERTOITUMINEN: yhteydenottojen määrä lomakkeilla, sähköpostien ja puhelinnumeroiden klikkauksien määrä, tehdyt kaupat, ostot, mainontaan sijoitetun pääoman tuotto.
 • SITOUTTAMINEN: uudelleenostot, suosittelut, arvostelut, sähköpostien avausprosentti, sivustolle palaavien kävijöiden määrä, jatkuvasti laskutettavien asiakkaiden määrä.

Virheet digimarkkinoinnissa

 • Et ole läsnä sosiaalisessa mediassa. Et ole varannut kaikkia SoMe-kanavia.
 • Keskityt yhdensuuntaiseen viestintään ja unohdat vuorovaikutuksen.
 • Teet sisältöjä joista itse tykkäät, mutta asiakkaat eivät hyödy niistä mitenkään.
 • Panostat vain uusien asiakkaiden hankintaan etkä markkinoi nykyisille asiakkaille.
 • Et kohdenna mainostasi oikein.
 • Mainos ei herätä riittävää kiinnostusta.
 • Et ymmärrä syvällisesti asiakasta.
 • Et seuraa ja hyödynnä dataa.

Miten digimarkkinointi muuttuu myynniksi?

 • Tekemisen tulee olla suunnitelmallista, tehokasta ja pitkäjänteistä.
 • Oikeat työkalut käyttöön.
 • Rakenna yrityksesi brändiä ja samalla omaa henkilöbrändiä.
 • Suunnittele, toteuta, julkaise, seuraa, mittaa, analysoi, paranna, korjaa, kehitä.
 • Rakenna uskollinen yhteisö, joka innostuu palveluistasi ja tuotteistasi, ostaa, kertoo ja suosittelee.
 • Muista pyytää apua ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa.
 • Työskentele ahkerasti joka päivä, sillä menestykseen ei ole oikotietä ja tekeminen ratkaisee.
72 / 100

Piditkö sisällöstä?

Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Etsitkö hyvää yhteistyökumppania?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Ota yhteyttä

Pyrin vastaamaan sinulle vuorokauden kuluessa
Juha Savilaakso

Juha Savilaakso

DI, KTM, Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Juha Savilaakso on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Juhalla on myös jatko-opinnot Aalto yliopiston koulutusohjelmista Financial Executive ja Liiketoiminta 360 sekä yrittäjän ammattitutkinto Careeriasta. Nyt hän auttaa yrittäjiä ja yrityksiä menestymään digitaalisen markkinoinnin avulla.