Search
Close this search box.
Palvelu

Facebook mainonta

Facebook mainonta mahdollistaa mainosten kohdistamisen tarkasti eri käyttäjäsegmentteihin. Se perustuu Facebookin keräämiin käyttäjätietoihin, demografisiin tietoihin, käyttäytymiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Tarkoituksena on saavuttaa potentiaaliset asiakkaat siellä, missä he viettävät aikaansa, tehden mainonnasta tehokkaampaa ja kohdennetumpaa. Hyötyjä ovat mainonnan suuri ulottuvuus, kustannustehokkuus ja mainonnan vaikutusten helppo seurattavuus ja analysointi. Lisäksi on mahdollista rakentaa asiakassuhteita ja parantaa bränditietoisuutta vuorovaikutuksellisen ja visuaalisen mainonnan kautta.

Sisällysluettelo

Facebook mainonta

Facebook mainonta on tärkeää, koska potentiaaliset asiakkaat ja kilpailijat ovat Facebookissa, jossa sisällöntuotannon pitää olla strategista ja kohdennettua. Facebook mainonta kohdennetaan ja optimoidaan tarkasti yrityksen kohderyhmille. Mainonnan kustannuksia ja tuloksia seurataan ja mainoksiin tehdään tarvittaessa muutoksia parhaan lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Kannattavuus

Facebook mainontaa tehdään asiakkaan budjetilla niin, että Facebook mainonta kannattaa taloudellisesti. Mainonta on investointi jota skaalataan sitä mukaan kun tulokset paranevat.

Kohderyhmä

Kohderyhmät ovat erilaisia riippuen niiden valmiudesta ostaa tuote tai palvelu. Ryhmiä ovat kiinnostusten ja demografiatietojen mukaan rajatut ryhmät aina myyntisivulla käyneisiin.

Konversio

Potentiaalinen tuntematon asiakas muuttuu luottamusta nauttivaksi maksavaksi vakio asiakkaaksi. Myyntipolun varrella on useita konversio-pisteitä.

Liikenne

Mainonnalla saadaan potentiaaliset asiakkaat kohderyhmässä kiinnostumaan asiasta ja luodaan liikennettä laskeutumissivulle ja myyntisivulle.

Luottamus

Luottamusta rakennetaan tarjoamalla lisää hyödyllistä sisältöä. Potentiaaliset asiakkaat harkitsevat vaihtoehtojaan ja heille tarjotaan lisää kiinnostavaa ja auttavaa sisältöä sekä kuljetetaan heitä kohti parasta ratkaisua eli ostoa.

Myynti

Myydään tuotetta tai palvelua ihmisille, joihin ollaan rakennettu luottamusta ja jotka haluavat ostaa juuri sinulta. Asiakkaan on helppo tehdä ostopäätös, koska hän tietää, että osaat auttaa.

Näkyvyys

Näkyvyyttä kasvatetaan kohderyhmien joukossa ajamalla mainoksilla liikennettä Facebook sivulle, blogi-kirjoitukseen tai ilmaiseen lahjaan. Kohderyhmät alkavat tiedostaa ongelmansa ja haluavat niihin ratkaisuja.

Facebook mainonnan tavoitteet

Facebook mainonnassa on seuraavanlaisia tavoitteita.

  • Saada lisää tykkääjiä Facebook sivulle
  • Saada lisää uutiskirjeen tilaajia
  • Saada käyttäjät lähettämään tarjouspyyntö
  • Saada käyttäjät varaamaan kalenterista aika
  • Myydä enemmän tuotteita tai palveluita

Facebook mainonnassa tärkeää

Seuraavat asiat ovat tärkeitä Facebook mainonnassa.

Algoritmi

Facebookin tavoitteena on näyttää käyttäjille sellaista sisältöä, josta he pitävät. Algoritmi määrittelee sen, mitä käyttäjä näkee omassa uutisvirrassaan. Algoritmi toimii hyvin silloin kun kohderyhmä tunnetaan tarkasti ja heille tuotetaan ja tarjotaan mielenkiintoista sisältöä.

Budjetti

Mainosbudjetti voi olla pieni tai iso. Facebook mainonta voidaan aloittaa pienellä budjetilla ja mainosten alkaessa tuottaa tulosta budjettia voidaan skaalata ylöspäin. Minimi päiväbudjetti per mainosjoukko voi olla 5 euroa, jolloin vielä Facebookin algoritmi pystyy etsimään potentiaalisimmat ihmiset näkemään mainoksen.

Facebook-pikseli

Facebook pikselillä seurataan verkkosivujen kävijöitä ja tehostetaan ja optimoidaan maksettua mainontaa. Pikselin avulla optimoidaan mainokset tuottamaan ja mittaamaan tavoiteltua konversioita. Pikselillä luodaan tehokkaita kampanjoita kohdentamalla oikein, tehdään retargeting-markkinointia sivuilla käyneille ja mitataan luotettavasti markkinoinnin tuloksia.

Optimointi

Testaamalla pyritään löytämään kaikista kannattavimmat kohderyhmä / mainosviesti / mainoskuva yhdistelmät.

Sitoutuminen

Kohderyhmä reagoi mainokseen klikkaamalla, tykkäämällä, kommentoimalla tai jakamalla. Mitä enemmän mainos saa vuorovaikutusta, sitä paremmin Facebook antaa mainokselle näkyvyyttä.

Skaalaaminen

Mainosbudjettia voidaan kasvattaa niin kauan kuin sisään laitettu mainos euro tuottaa enemmän kuin euron. Hyviä tuloksia monistetaan luomalla uusia mainoskampanjoita, joissa käytetään toimiviksi havaittuja kohderyhmä / mainosviesti / mainoskuva yhdistelmiä.

Facebook mainosten hallinta

Facebook mainoksia hallitaan seuraavilla ”tasoilla”.

Mainoskampanja

Ensin määritetään mainonnan tavoite. Jokaista erillistä tavoitetta varten luodaan oma mainoskampanja. Jos mainostetaan kahta eri blogikirjoitusta, molempia varten luodaan omat mainoskampanjat.

Mainosjoukko

Seuraavaksi määritetään kohderyhmä, budjetti, aikataulu, mainoksen sijoittelu, optimointi ja jakelu. Mainosjoukkoja luodaan useita, jos halutaan kohdentaa kampanja usealle eri kohderyhmälle. Usealla mainoksella on mahdollista testata mikä mainoskuva tai otsikko toimii parhaiten.

Mainos

Mainos luo mainoskampanjan visuaalisen ilmeen. Mainos sisältää kuvan tai videon sekä otsikon, tekstin ja linkin osoitteeseen, johon mainoksella halutaan katsojat ohjata.

Facebook mainonta ja strategia

Facebook mainonta vaatii siihen soveltuvan strategian.

Lahja

Ilmainen lahja annetaan sähköpostiosoitetta vastaan, kun rakennetaan sähköpostilistaa. Lahja ratkaisee asiakkaan ongelman, mikä on hänelle tärkeää. Lahjassa pitää olla paljon lisäarvoa, jotta luottamus kasvaa.

Laskeutumissivu

Laskeutumissivulle ohjataan potentiaalisia asiakkaita yritysblogista tai Facebook mainoksilla. Laskeutumissivulla tarjotaan asiakkaalle ratkaisua hänen ongelmaansa sähköpostiosoitetta vastaan. Laskeutumissivu on yksinkertainen eikä sillä ole häiriötekijöitä, koska sillä on vain yksi tavoite eli saada asiakkaan sähköpostiosoite.

Lisäarvo

Kohderyhmälle tuotetaan jatkuvasti lisäarvoa, jota he haluavat. Lisäarvo voi olla eri muodoissa: vinkki miten asioita kannattaa tehdä, ongelmaan annettu ratkaisu tai asiakkaan kuljettaminen myyntipolulla kohdasta A kohtaan B.

Mainonta

Mainonnalla tavoitetaan kohderyhmät. Myyntipolku voi vaatia useamman hyvän mainoskampanjan. Facebookissa parhaan tuloksen saa esittämällä mainoskäytännöt täyttäviä mainoksia, joissa sisältö on tarkkaan valittu kohderyhmän mukaan.

Myyntipolku

Myyntipolun tavoite on rakentaa suhde yrityksen ja asiakkaan välille. Myyntipolun tarkoitus ei ole pelkästään myydä tuotetta tai palvelua, vaan myös auttaa asiakasta hänen ongelmassaan. Myyntipolku alkaa näkyvyyden kasvattamisesta, jatkuu luottamuksen rakentamisena ja päättyy myynnin lisäämiseen. Potentiaaliset asiakkaat oppivat tuntemaan sinut, luottamaan sinuun ja ymmärtämään, että sinun antama lisäarvo on asiakkaalle kaikista paras.

Myyntisivu

Potentiaaliset asiakkaat ohjataan myyntisivulle, kun he ovat valmiita ostamaan.

Re-targeting

Re-Targeting mainonnalla tavoitetaan ne potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat jo käyneet myyntisivulla, mutta eivät vielä ole ostaneet.

Sähköpostilista

Sähköpostilistaa kasvatetaan ilmaisen lahjan avulla ja listalla oleville potentiaalisille asiakkille tarjotaan jatkuvasti lisäarvoa. Asiakkaita kuljetetaan myyntipolulla sähköpostisarjojen avulla. Sähköpostilistan avulla pidetään yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin. Syvempää suhdetta rakennetaan niihin asiakkaisiin, jotka ovat jo ostaneet ja luodaan parempaa luottamusta niihin, jotka eivät ole vielä ostaneet. Sähköpostimarkkinointi on todella tehokasta ja edullista verrattuna maksulliseen mainontaan.

85 / 100

Piditkö sisällöstä?

Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Etsitkö hyvää yhteistyökumppania?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Ota yhteyttä

Pyrin vastaamaan sinulle vuorokauden kuluessa
Juha Savilaakso

Juha Savilaakso

DI, KTM, Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Juha Savilaakso on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Juhalla on myös jatko-opinnot Aalto yliopiston koulutusohjelmista Financial Executive ja Liiketoiminta 360 sekä yrittäjän ammattitutkinto Careeriasta. Nyt hän auttaa yrittäjiä ja yrityksiä menestymään digitaalisen markkinoinnin avulla.