Search
Close this search box.

Digitaalisen markkinoinnin palvelut yrittäjille

Verkkosivut

Verkkosivut

Verkkosivut palvelevat yrityksesi nykyisiä ja tulevia asiakkaita vuorokauden jokaisena hetkenä. Verkkosivut kannattaa tehdä sinun tarpeiden, toiveiden ja yritysilmeen mukaan dynaamisella ja joustavalla WordPress alustalla.

Lue Lisää
WordPress Verkkosivut

WordPress verkkosivut

WordPress verkkosivut on monipuolisin ja joustavin dynaaminen verkkosivusto, joka sopii kaikenkokoisille yrityksille. WordPress mahdollistaa räätälöidyt sisältötyypit ja tietojen dynaamisen käsittelyn verkkosivustolla.

Lue Lisää
WordPress Ylläpito

WordPress ylläpito

WordPress ylläpito eli verkkosivujen ja verkkokaupan tekninen ylläpito kuukausittain varmistaa verkkosivustosi toiminnan ja vapauttaa sinun aikasi liiketoiminnan tekemiseen.

Lue Lisää
Verkkokauppa

Verkkokauppa

Verkkokauppa on yrityksesi näyteikkuna internetissä ja mahdollistaa sinun tuotteiden ja palveluiden myynnin vuorokauden jokaisena hetkenä. Verkkokauppa kannattaa tehdä sinun tarpeiden, toiveiden ja yritysilmeen mukaan dynaamisella ja joustavalla WordPress ja WooCommerce alustalla.

Lue Lisää
WordPress Verkkokauppa

WordPress verkkokauppa

WordPress verkkokauppa on monipuolinen ja joustava ratkaisu kaikenkokoisille yrityksille. WordPress mahdollistaa verkkosivujen ja verkkokaupan yhdistämisen samalle alustalle sekä monipuoliset toiminnallisuudet nykyisten ja uusien asiakkaiden palveluun.

Lue Lisää
WooCommerce Verkkokauppa

WooCommerce verkkokauppa

WooCommerce verkkokauppa on monipuolinen ja räätälöitävissä oleva verkkokauppa-alusta, joka rakennetaan WordPress verkkosivustolle. WooCommerce mahdollistaa palveluiden sekä fyysisten ja digitaalisten tuotteiden myynnin vuorokauden jokaisena hetkenä. WooCommerce verkkokauppa sopii kaikenkokoisille yrityksille ja kaikille toimialoille.

Lue Lisää
Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi tarkoittaa verkkosivujen sijoitusten parantamista Google Haussa tärkeiden avainsanojen osalta ilman että maksetaan näkyvyydestä tai linkkien klikkauksista verkkosivuille.

Lue Lisää
WordPress Hakukoneoptimointi | Hakukoneoptimointi WordPress

WordPress hakukoneoptimointi

WordPress hakukoneoptimointi sisältää verkkosivuston teknisiä säätöjä sekä sisältöjen määrän ja laadun paranteluja, että sisällöt alkavat nousta paremmin Google Haussa.

Lue Lisää
Google Hakukoneoptimointi

Google hakukoneoptimointi

Google hakukoneoptimointi parantaa yrityksen näkyvyyttä paikallisesti kartalla ja Googlen palveluissa, joita käyttävät yrityksen nykyiset ja tulevat asiakkaat. Varmistetaan, että yritykseen on helppo ottaa yhteyttä ja asiakaspalvelu toimii hyvin.

Lue Lisää
Digimarkkinointi

Digimarkkinointi

Digimarkkinointi on internetin ja digitaalisten kanavien käyttöä tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, mikä mahdollistaa laajan yleisön tavoittamisen. Digimarkkinointi mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan, tulosten mittauksen sekä mahdollisuuden sitouttaa asiakkaita. Digimarkkinointi tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaiseen viestintään ja asiakassuhteiden syventämiseen.

Lue Lisää
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi perustuu ajankohtaisiin, laadukkaisiin ja monipuolisiin sisältöihin, joita tuotetaan kaikkiin liiketoiminnan ja toimialan kannalta relevantteihin sosiaalisen median kanaviin. Sisältömarkkinointi tuottaa lisäarvoa nykyisille ja tuleville asiakkaille sekä palvelee heitä tärkeiden sisältöjen avulla.

Lue Lisää
Digiagentti

Sosiaalisen median markkinointi

Sosiaalisen median markkinointi hyödyntää sosiaalisen median alustoja yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Tämä tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden rakentaa suoraa ja henkilökohtaista yhteyttä asiakkaisiin, parantaa bränditietoisuutta ja luoda yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen median markkinointi on myös kustannustehokasta, sillä se mahdollistaa laajan yleisön tavoittamisen pienemmällä budjetilla ja tarjoaa arvokasta dataa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mieltymyksistä.

Lue Lisää
Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi toimii automaattisena myyntikanavana, jossa viestit menevät suoraan potentiaalisille tai nykyisille asiakkaille tiedottaen, mainostaen tuotteita ja palveluita tai rakentaen asiakassuhdetta. Sähköpostimarkkinoinnin tarkoitus on ylläpitää ja vahvistaa asiakassuhteita sekä lisätä myyntiä ja asiakasuskollisuutta kohdennetulla ja henkilökohtaisella kommunikaatiolla. Sähköpostimarkkinoinnin hyödyt ovat kustannustehokkuus, mitattavuus ja kyky tavoittaa asiakkaita suoraan. Ideana on auttaa lukijoita ja lähettää paljon hyviä ja relevantteja viestejä, jotka muuttavat lukijat maksaviksi asiakkaiksi.

Lue Lisää
Affiliate-Markkinointi

Affiliate-markkinointi

Affiliate-markkinointi eli kumppanuusmarkkinointi on markkinointia, jossa yritykset maksavat palkkioita kumppaneille markkinointiponnistelujen tuloksista. Se perustuu yhteistyöhön, jossa affiliate-kumppanit mainostavat tuotteita tai palveluita verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus on laajentaa näkyvyyttä käyttäen hyväksi kumppaneiden olemassa olevia yleisöjä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa uusia asiakkaita kustannustehokkaasti, sillä maksut perustuvat suoraan saavutettuihin tuloksiin, myyntiin tai liidien keräämiseen.

Lue Lisää
Digimainonta

Digimainonta

Digimainonta on internetissä tapahtuvaa mainontaa, joka kohdistuu tarkasti valittuun yleisöön analytiikan avulla. Digimainonnan tarkoitus on saavuttaa potentiaaliset asiakkaat kustannustehokkaasti, lisäten näkyvyyttä ja myyntiä. Yrittäjälle digitaalinen mainonta tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laajemman yleisön, mitata mainonnan tehokkuutta reaaliajassa ja optimoida markkinointistrategioita.

Lue Lisää
Facebook Mainonta | Facebook-Mainonta

Facebook mainonta

Facebook mainonta mahdollistaa mainosten kohdistamisen tarkasti eri käyttäjäsegmentteihin. Se perustuu Facebookin keräämiin käyttäjätietoihin, demografisiin tietoihin, käyttäytymiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Tarkoituksena on saavuttaa potentiaaliset asiakkaat siellä, missä he viettävät aikaansa, tehden mainonnasta tehokkaampaa ja kohdennetumpaa. Hyötyjä ovat mainonnan suuri ulottuvuus, kustannustehokkuus ja mainonnan vaikutusten helppo seurattavuus ja analysointi. Lisäksi on mahdollista rakentaa asiakassuhteita ja parantaa bränditietoisuutta vuorovaikutuksellisen ja visuaalisen mainonnan kautta.

Lue Lisää
Google Mainonta

Google mainonta

Google mainonta eli Google Ads näkyy Googlen hakukonetuloksissa ja sen mainosverkostossa. Se perustuu avainsanoihin, jolloin mainokset näytetään käyttäjille, jotka tekevät hakuja tietyillä, mainostajan valitsemilla sanoilla. Google mainonnan tarkoituksena on tavoittaa potentiaaliset asiakkaat juuri siinä hetkessä, kun he etsivät tiettyä tuotetta, palvelua tai tietoa. Google mainonnan hyödyt ovat sen kohdennetun luonteen, korkean muunnosasteen ja joustavien budjettivaihtoehtojen tarjoaminen. Sen avulla voi tehokkaasti mitata mainonnan suorituskykyä ja optimoida kampanjoita reaaliajassa, parantaen näin mainonnan tehokkuutta.

Lue Lisää
Analytiikka

Analytiikka

Analytiikka kerää ja analysoi dataa digitaalisen markkinoinnin toimista, kuten verkkosivujen liikenteestä, mainoskampanjoista ja sosiaalisen median toiminnasta. Analytiikka perustuu verkkosivustojen seurantatyökalujen, mainosalustojen ja asiakkuuden hallintajärjestelmien keräämiin tietoihin. Tarkoitus on ymmärtää paremmin, miten kuluttajat käyttäytyvät verkossa ja miten he reagoivat erilaisiin markkinoinnin pyrkimyksiin.

Lue Lisää
Google Analytiikka

Google analytiikka

Google Analytiikka tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja verkkosivujen käyttäjien liikenteestä ja käyttäytymisestä. Se perustuu datan keräämiseen ja analysointiin käyttäjien toiminnasta verkkosivustolla, kuten sivulla vietetty aika, kävijöiden lähteet ja käyttäjädemografia. Ymmärretään käyttäjiä, jotta voidaan optimoida verkkosivut ja markkinointistrategiat. Hyötyjä ovat parempi käsitys kohdeyleisöstä, tehokkaampi markkinointibudjetin käyttö, sivuston käyttökokemuksen parantaminen ja korkeampi konversioaste. Seurataan kampanjoiden suorituskykyä ja tunnistetaan mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun.

Lue Lisää
Tekoäly

Tekoäly

Tekoälyn käyttö sopii kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia digimarkkinoinnissaan. Olipa kyseessä sitten uusien asiakkaiden tavoittaminen, olemassa olevien asiakassuhteiden syventäminen tai markkinoinnin tehokkuuden maksimointi, tekoäly on valmis vastaamaan nykypäivän digitaalisen markkinoinnin haasteisiin.

Lue Lisää
Koulutus

Koulutus

Koulutus palvelut on tarkoitettu niille yrittäjille ja yrityksille, jotka haluavat itse oppia tekemään ja käyttämään digimarkkinointiin liittyviä asioita.

Lue Lisää