Search
Close this search box.
Blogi

Hakukoneoptimointi prosessi

Hakukoneoptimointi prosessi kuvaa hakukoneoptimoinnissa tehtävät vaiheet.

Sisällysluettelo

Hakukoneoptimointi prosessi

Hakukoneoptimointi prosessi kuvaa hakukoneoptimoinnin vaiheet. Miten hakukoneoptimoinnin prosessi etenee? Mitä toimenpiteitä kokonaisvaltainen hakukoneoptimoinnin työ pitää sisällään? Mikä toimenpiteissä on oikeasti oleellista? Millä toimintamalleilla erotutaan positiivisesti kilpailijoista?

Hakukoneoptimointi prosessi vaatii todella laaja-alaista työtä. Yksi projekti pitää sisällään todella monta erillistä toimenpidettä. Hakukoneoptimointi voidaan jakaa sivuston sisäiseen ja sivuston ulkoiseen hakukoneoptimointiin. Hakukoneoptimointia tehdään sivuston käyttäjät ja hakukoneet mielessä. Hakukoneoptimoinnin ala kehittyy jatkuvasti, joten siksi työ on myös jatkuvaa. Tärkeintä on noudattaa kaikessa toiminnassa Googlen ohjeistuksia niin tuloksia saadaan aikaan parhaiten.

Tavoitteet

Hakukoneoptimointi prosessi alkaa tavoitteiden määrittelyllä. Tavoitteet luovat kehykset tekemiselle ja määrittävät ensisijaiset mittarit.

Tavoitteena lisää myyntiä

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena voi olla lisätä yrityksen myyntiä myymälässä tai verkkokaupassa.

Tavoitteena brändin tunnettuus

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena voi olla lisätä yrityksen brändin tunnettuuden kasvu.

Tavoitteena työnantajamielikuvan parantaminen

Hakukoneoptimoinnin tavoitteena voi olla parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa.

Nykytilanteen analyysi

Hakukoneoptimointi prosessi vaatii myös nykytilanteen analyysin, jossa selvitetään mistä lähdetään liikkeelle hakukoneoptimoinnin työssä.

Nykyinen näkyvyys

Yrityksen nykyinen näkyvyys tutkitaan hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa.

Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysissä tutkitaan kilpailijat, heidän toiminta ja näkyvyys hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa.

SEO-auditointi

SEO-auditoinnissa tutkitaan hakukoneoptimoinnin nykyinen tilanne.

Analytiikan analyysi

Yrityksen analytiikan taso ja laajuus analysoidaan.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksessa selvitetään millä avainsanoilla yrityksen kannattaa lähtä tavoittelemaan hakukonenäkyvyyttä. Oikeat avainsanat rakentavat perustaa hakukoneoptimoinnin työlle.

Avainsanastrategia

Avainsanastrategia määrittää millä tavalla avainsanoilla pyritään rakentamaan näkyvyyttä.

Avainsana-analyysi

Avainsana-analyysissä selvitetään kuinka kilpailtuja avainsanat ovat yrityksen toimialalla. Analysoidaan avainsanat ja avainsanojen pitemmät yhdistelmät.

Hakukoneoptimointi strategia

Hakukoneoptimointi strategia yhdistää kaiken edellä mainitun ja määrittää toimintasuunnitelman tulevalle hakukoneoptimointi työlle. Strategia määrittelee konkreettiset toimet, mitä ja miten lähdetään toimimaan saatavilla olevien resurssien ja budjetin rajoissa.

Verkkosivuston rakenne

Verkkosivuston hyvä rakenne auttaa käyttäjiä ja Googlea ymmärtämään verkkosivustoa paremmin ja tarjoaa parhaat edellytykset hyvälle näkyvyydelle. Verkkosivuston rakenteen tulee huomioida yrityksen tuotekohtainen ja palvelukohtainen näkyvyys.

Sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelma määrittää mitä sisältöjä verkkosivustolle tuotetaan – esimerkiksi palveluiden kuvaukset, blogi artikkelit sekä tuotteiden kuvaukset verkkokauppaan.

Kategoriat

Kategoriat määrittävät miten verkkosivuston sisällöt ryhmitellään – esimerkiksi blogi kirjoitukset ja verkkokaupan tuotteet.

Sisäiset linkit

Verkkosivuston sisäiset linkit ohjaavat käyttäjiä muihin sisältöihin ja kertovat hakukoneille miten sisällöt liittyvät toisiinsa verkkosivuston sisällä.

URL-rakenne

Verkkosivuston URL-rakenteen tulee olla sellainen, että hakukoneet ymmärtävät sitä parhaalla mahdollisella tavalla. URL-osoitteet eivät saa olla liian pitkiä.

Navikaatio

Navikaatio ohjaa käyttäjiä liikkumaan verkkosivustolla.

Murupolut

Murupolut kertovat missä kohtaa verkkosivuston rakennetta käyttäjä on sillä hetkellä.

Verkkosivuston sisällöt

Hakukoneoptimointi prosessi varmistaa, että verkkosivuston sisällöt ovat kunnossa, sillä ne ovat suuressa osassa, miten hyvin hakukoneoptimointi onnistuu suhteessa kilpailijoihin. Verkkosivustot kilpailevat toisiaan vastaan näkyvyydessä sisältöjen määrässä, laajuudessa ja laadussa. Mitä verkkosivustolla lukee ja näkyy (kuvat ja videot) sekä miten nämä on käyttäjien ja hakukoneiden ymmärrettävissä?

Käytettävyys

Verkkosivuston käytettävyys palvelee käyttäjiä.

Sisältöjen laatu

Sisältöjen tulee olla niin laadukkaita kuin mahdollista, sillä laadukkain sisältö saa käyttäjät tulemaan sivustolle uudestaan ja tämä lisää näkyvyyttä entisestään hakukoneissa.

Sisältöjen skaalautuvuus

Sisältöjen tulee olla skaalautuvia ja responsiivisia, että ne täyttävät hakukoneiden tekniset vaatimukset sisällöille.

SEO-sisällöt

SEO-sisällöt parantavat sivuston näkyvyyttä hakukoneissa.

Metatiedot

Metatiedot auttavat hakukoneita hahmottamaan paremmin mistä aiheesta sivustolla on kyse.

EEAT

Google arvostaa yhdistelmää EEAT eli Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness.

Kuvien optimointi

Kuvien optimointi tulee suorittaa oikealla tavalla, että verkkosivuston kuvat auttavat sivustoa latautumaan nopeasti ja ne myös löytyvät hakukoneista.

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi parantaa verkkosivuston käyttäjien muuttumista ostaviksi asiakkaiksi.

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi varmistaa, että kaikki yksityiskohdat ovat aseteltu oikein verkkosivustolla hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Se varmistaa, että sivusto löytyy hakukoneista, vastaa niiden vaatimuksia ja hakubottien on helppo käydä läpi, indeksoida ja ymmärtää verkkosivustoa.

Verkkosivuston turvallisuus

Verkkosivustolla tulee olla käytössä SSL-sertifikaatti eli URL-osoitteen tulee olla muotoa https eli tietoturvan olla kunnossa.

Verkkosivuston nopeus

Verkkosivuston nopeus vaikuttaa näkyvyyteen hakukoneissa. Tämän takia tulee webhotelli valita niin, että se mahdollistaa verkkosivuston nopean latautumisen. Kuvien ja videoiden tulee olla kevyitä ja oikean kokoisia.

Tekniset yksityiskohdat

Teknisiä yksityiskohtia ovat muun muassa: canonicalit, sivukartta, robot.txt, hreflang, robots meta tag.

Strukturoitu data

Strukturoitu data auttaa hakukonetta ymmärtämään sivustoa ja sen sisältöä paremmin.

Schema

Schema kertoo minkälaista sisältöä on sivustolla.

Google hakukonsoli

Google hakukonsoli kertoo millä hakusanoilla ja sijoituksilla verkkosivusto näkyy Googlen hakutuloksissa.

Sivuston ulkopuolinen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi prosessi ulottuu myös verkkosivuston ulkopuolelle. Sivuston ulkopuolinen hakukoneoptimointi määrittelee tehtävät ja toimenpiteet, jotka pyrkivät kasvattamaan verkkosivuston auktoriteettiä ja luotettavuutta.

Ulkopuoliset linkit

Ulkopuoliset linkit sivustolle ja sivustolta pois auttavat hakukoneita ymmärtämään kontekstia ja toimialaa, missä sivusto toimii.

Brändimaininnat

Brändisignaalit kertovat kuinka laajasti näkyvyyttä on rakennettu.

Google yritysprofiili

Google yritysprofiili auttaa yritystä parempaan näkyvyyteen Google Haussa ja Kartassa.

NAP-tiedot

NAP-tiedot eli Name, Address, Phone tulee olla samat kaikkialla internetissä ja sosiaalisessa mediassa, että Google hahmottaa tarkkaan mistä yrityksestä on kyse ja missä se sijaitsee.

Sosiaalisen median näkyvyys

Yrityksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja aktiivisuus siellä auttaa brändin rakennusta ja näkyvyyden kasvua monikanavaisesti ja antaa epäsuoran vaikutuksen hakukone näkyvyyteen.

Analytiikka

Hakukoneoptimointi prosessi nivoutuu yhteen ja muodostaa jatkuvan syklin analytiikan avulla, joka yhdistää hakukoneoptimoinnin prosessissa eri osa-alueita. Analytiikka on tärkeä toiminnallisuus, kun hakukoneoptimointia tehdään prosessina pitkällä tähtäimellä useita kuukausia. Prosessi vaatii jatkuvia toimenpiteitä ja säätöä analytiikasta saatavien tulosten perusteella.

85 / 100

Piditkö sisällöstä?

Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan.

LinkedIn
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

Etsitkö hyvää yhteistyökumppania?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää sinun tarpeista, toiveista ja tavoitteista.

Ota yhteyttä

Pyrin vastaamaan sinulle vuorokauden kuluessa
Juha Savilaakso

Juha Savilaakso

DI, KTM, Yrittäjä, Toimitusjohtaja

Juha Savilaakso on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri Oulun yliopistosta. Juhalla on myös jatko-opinnot Aalto yliopiston koulutusohjelmista Financial Executive ja Liiketoiminta 360 sekä yrittäjän ammattitutkinto Careeriasta. Nyt hän auttaa yrittäjiä ja yrityksiä menestymään digitaalisen markkinoinnin avulla.

Katso tapahtumat

Kalenterista löydät kaikki tapahtumat. Rekisteröidy tapahtumaan ja tule mukaan oppimaan lisää digimarkkinoinnista.