Tag: yritys

Yritys on organisaatio tai taloudellinen toimija, joka harjoittaa liiketoimintaa tavoitteenaan tuottaa voittoa. Yrityksen perustamiseen liittyy usein tietty liikeidea tai tuote/palvelu, jota tarjotaan markkinoilla. Yritys hankkii resursseja, kuten pääomaa, työvoimaa, raaka-aineita ja teknologioita, ja käyttää niitä tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen ja myymiseen. Yritys pyrkii saavuttamaan taloudellista kannattavuutta ja kasvua.